Home page

Welkom op de website van Trans-Action, actie- en steungroep voor transseksuele mensen in België.

InformationVeuillez noter qu'exceptionnellement la permanence du 13/04/2020 n'aura pas lieu. Les permanences reprennent en mai comme d'habitude.

Visie van Trans-Action

Een gebrek aan een doeltreffende vertegenwoordiging en het onbegrip voor onze problematiek hebben de noodzakelijkheid van een verenigingsstructuur voor transseksuelen DOOR transsseksuelen doen gelden. Het besluit werd derhalve genomen het collectief Trans-action op te richten om een stem te geven aan transseksuelen mensen in België.

Trans-Action wil een vereniging zijn:

 • Die een multifunctioneel en doeltreffend instrument is voor de verdediging van de rechten en belangen transseksuele mensen.
 • Die op een permanente basis deel neemt aan die verdediging
 • Die openstaat voor zijn nationale en internationale omgeving
 • En dit met respect voor de democratische principes en waarden

Opdrachtverklaring

Wij willen:

 • De belangen en rechten van transseksuelen vrijwaren
 • De tolerantie en de aanvaarding van transeksuele mensen bevorderen binnen onze maatschappij
 • Internationaal en nationaal bijdragen aan het algemeen welzijn van de transseksuele mens
 • Onze competenties ten dienste stellen van de transseksuele mensen

Wij doen dit:

 • Door ons maximaal te engageren
 • Door te luisteren naar en steun te geven aan transseksuelen
 • Door informatieverspreiding en sensibilisering
 • Door advies te geven betreffende transseksualiteit
 • Door de mythes en vooroordelen die transseksualiteit nog steeds omhullen, af te breken

Onze actie

Onze actie behelst drie belangrijke richtingen:

 • De onderlinge hulp en steun aan transseksuele personen
  Wij bieden transseksuele mensen luisterbereidheid, hulp en solidariteit en delen onze levenservaring met hun. Wij verzekeren een opvangdienst elke elke tweede maandag van de maand in het Regenbooghuis
 • De verspreiding van informatie en de sensibolisering van de maatschappij
  Wij spannen ons in om de meest volledige informatie te geven en te verspreiden aan het grote publiek door middel van getuigenissen, persartikelen, uitzendingen, enz.
 • De vertegenwoordiging dichtbij de overheid en officiële instanties
  In het kader van het huidige wetsvoorstel betreffende de transseksualiteit zet ons collectief zich actief om een gunstiger oriëntering te geven aan de opmaking van het wetsvoorstel en om amndementen te verkrijgen aan de beschikkingen die transseksuelen onnodig bijkomend leed kunnen bezorgen.